Image de présentation du bien n° 249858

A propos de ce bien

Référence: 249858


STAD HERK-DE-STAD, 1ste afdeling
Een perceel grond ten kadaster gekend als “bouwgrond”, dienstig voor open bebouwing, gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0696/S P0000, met een oppervlakte van twaalf are negenenvijftig centiare (12a 59ca), samen met een achterliggend perceel grond, gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0696/T P0000, met een oppervlakte van twee are vijfenzeventig centiare (2a 75ca).
De percelen staan afgebeeld als respectievelijk lot 1A en 1B op bijgevoegd verkavelingsplan en zullen samen als één lot verkocht worden, zijnde een perceel voor open bebouwing met achterliggend perceel grond.

BESCHRIJVING GROND
Het betreft een perceel grond voor open bebouwing met achterliggend perceel grond.

KENMERKEN
* gelegen deels in woongebieden met landelijk karakter en deels in agrarische gebieden;
* verkavelingsvergunning de dato 27 augustus 2002 met gemeentelijk dossiernummer 02/570;
*rooilijnplan 11 oktober 1930: aflijning van de wegen nummers 4-10 en 6;
* blanco bodemattest;
* geen wettelijke voorkooprechten van toepassing;
* P-score = A.

ALLE INFO
Mocht u verder nog gegevens nodig hebben kan u steeds contact opnemen met ons notariaat via het nummer 011/3 of via het e-mailadres janneke@actacerta.be.

Informations générales

  • Libre à partir duÀ l'acte
  • Type de bienTerrains

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale1534m2

Informations financières

  • Revenu cadastral à définir

Informations urbanistiques

  • Permis d'urbanisation ou permis de lotir
  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansWoongebied met landelijk karakter

Documents et pièces jointes

Vente de gré à gré

Prix souhaité

229 000 €

Vendu par l'étude Notalim-Actacerta

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.

Informations de visite

Vrij te bezichtigen

Visite virtuelle

Découvrez le bien en visite virtuelle !

Visiter maintenant