Image de présentation du bien n° 234908

A propos de ce bien

Référence: 234908


De verpachting geschiedt voor een termijn van 9 opeenvolgende jaren, die een aanvang zal nemen op 01 juli 2022 om te eindigen op 30 juni 2031.

Lot 3:
Het jachtrecht op zevenentwintig hectare negenentwintig are zesentachtig centiare (27ha 29a 86ca) te Nieuwpoort (Sint-Joris en Ramskapelle), kadastraal bekend respectievelijk onder:
- Nieuwpoort (derde afdeling) - Sint-Joris, ter plaatse genaamd "Kerkhoek", sectie B, nummers 15A P0000, 26A P0000, 30A P0000, 37A P0000, 334A P0000 en 336B P0000.
- Nieuwpoort (vierde afdeling) - Ramskapelle, ter plaatse genaamd "Groote Hemmehoek", sectie B, nummer 99A P0000.

Informations générales

  • Libre à partir duAutre
  • Type de bienTerrains

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale272986m2

Vente publique

Mise à prix

Prix non communiqué

Séance unique

Date: 16/12/2022

Heure: 14:30

Adresse: zaal Iseland Kaaiplein 2, 8620 Nieuwpoort

Cette vente publique ne comporte qu'une séance unique

Vendu par l'étude Notaris Bruno Van Damme

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.

Informations de visite

De verpachting geschiedt onder de voorwaarden vastgesteld in het lastenkohier dat samen met een overzicht van de loten en percelen ter inzage ligt op het notariskantoor of op eenvoudig verzoek per mail kan worden aangevraagd.