Image de présentation du bien n° 234916

A propos de ce bien

Référence: 234916


De verpachting geschiedt voor een termijn van 9 opeenvolgende jaren, die een aanvang zal nemen op 01 juli 2022 om te eindigen op 30 juni 2031.

Lot 9:
Het jachtrecht op vijfenvijftig hectaren zestig aren vierendertig centiaren (55ha 60a 34ca) te Koksijde (Oostduinkerke), ter plaatse genaamd "Pelikaanhoek", "Pelikaanstraat" en "Zeltweg" en "Zwanenweg", kadastraal gekend onder de gemeente Koksijde, vijfde afdeling, Oostduinkerke, eerste afdeling, sectie C, nummers 101/A P0000, 101/03 P0000, 103 P0000, 123/A P0000, 125 P0000, 137/C P0000, 137/F P0000, 137G P0000, 153 P0000, 156 P0000, 157/F P0000, 157/H P0000, 159/C P0000, 173/A P0000, 183/G P0000, 183/H P0000, 183/P P0000, 187/A P0000, 188 P0000, 189 P0000, 195/B P0000, 196/C P0000, 197/A P0000, 198/A P0000, 198/B P0000, 199/A P0000, 200/A P0000, 206/A P0000, 207/A P0000, 208/A P0000, 210/A P0000, 211/C P0000, 211/D P0000, 299 P0000, 300/A P0000, 318/A P0000, 320/A P0000, 321/A P0000, 322 P0000, 325 P0000, 330 P0000, 334 P0000, 335 P0000, 336/A P0000, 337 P0000, 338 P0000, 341 P0000, 342 P0000, 353 P0000, 354 P0000.

Informations générales

  • Libre à partir duAutre
  • Type de bienTerrains

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale556034m2

Vente publique

Mise à prix

Prix non communiqué

Séance unique

Date: 16/12/2022

Heure: 14:30

Adresse: zaal Iseland Kaaiplein 2, 8620 Nieuwpoort

Cette vente publique ne comporte qu'une séance unique

Vendu par l'étude Notaris Bruno Van Damme

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.

Informations de visite

De verpachting geschiedt onder de voorwaarden vastgesteld in het lastenkohier dat samen met een overzicht van de loten en percelen ter inzage ligt op het notariskantoor of op eenvoudig verzoek per mail kan worden aangevraagd.