Image de présentation du bien n° 199095

A propos de ce bien

Référence: 199095


Gelegen langs goede verbindingsweg, nabij het centr., nabijh. van openbaar vervoer.
Ind.: ben.: gang, leefruimte met keukenplaats, koer.
Boven: 1 slpk en ruimte voor een badk., niet-geïsoleerde zolder.
Vrij na bet. van koopsom en kosten.
Vlgs. titel bek. sec. B deel van nr. 740/z met een opp. van 2a77ca50dm² en vlgs. kad. bekend sec. B nr. 0740S2P0000, met een opp. vlgs. kadastrale legger van 2a78ca.
KI 359€.
Geen recente Vg; Vlgs. provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gel. in stedelijk gebied en afbakeningslijn kleinstedelijk geb. Ronse - Stedelijk project Ninovestraat dd 24/09/2012 met bestemming: grootschalige kleinhandelszone-nabestemming groen bedrijvenpark. Niet het voorwerp van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de VCRO en geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende. Geen voorkooprecht overeenk. art. 2.4.1 VCRO en art. 34 van het decreet van 25/04/2014 betr. complexe projecten , wel overeenk. provinciaal RUP. Geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van ronden van toepassing. Geen voorkeurs-of projectbesluit. Geen aanduiding als watergevoelig openruimtegebied. Gel. langs gewestweg waarvoor rooilijnplan werd goedgekeurd, rooilijn valt samen met voorgevellijn. Gel. in zuiveringszone centrumgeb.
Niet gel. in effectief overstromingsgevoelig geb., noch recent overstroomd geb. en van nature overstroombaar geb.
EPC 1434 kWh/m².

Informations générales

 • Libre à partir duÀ l'acte
 • Type de bienMaisons
 • Revenu cadastral359 €
 • Nombre de façades2

Composition du bien

 • 1 chambre
 • 1 salle de bain
 • Grenier
 • Séjour

Informations supplémentaires

 • Etat du bienA rénover

Informations sur le jardin et terrain

 • Superficie cadastrale278m2

Informations énergétiques

 • Score énergétique (indice) du PEB1 434 kWh/m2
 • Code unique certificat PEB20210510-0002413477-RES-1

Informations urbanistiques

 • Permis d'urbanisme
 • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansWoongebied
 • Inondabilité de la zonePas d’application

Vente publique

Mise à prix

Prix non communiqué

Séance unique

Date: 08/07/2021

Heure: 16:00

Adresse: In TIO3 Oscar Delghuststraat 60, 9600 Renaix

Cette vente publique ne comporte qu'une séance unique

Vendu par l'étude HENRIST Jean

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.

Informations de visite

Op afspraak na contact met het kantoor.

Visite virtuelle

Découvrez le bien en visite virtuelle !

Visiter maintenant