Image de présentation du bien n° 227389

A propos de ce bien

Référence: 227389


AANKONDIGING VERKOOP VIA BIDDIT.BE:

Interessant gelegen perceel grond te Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijkstraat nummmer 79B, SECTIE B, nr 0276SP0000 met totale perceeloppervlakte van 29are 93centiare.

Instelprijs 175.000 EUR.

Stedenbouwkundige bestemming: woongebieden en woonuitbreidingsgebieden. Geïnteresseerde kopers wordt aangeraden om zich te bevragen bij de omgevingsambtenaar omtrent eventueel toepasselijke Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen (BGO) binnen het gebied waarbinnen dit perceel is gelegen.

Deels gelegen in mogelijks overstromingsgebied. Geen RVV. Blanco bodemattest.

Het goed zal online openbaar verkocht worden via BIDDIT.BE De biedingsperiode loopt van 4 oktober 2022 om 14uur tot en met 12 oktober 2022 om 14uur. Het goed zal online zichtbaar zijn via de website www.biddit.be vanaf de maand september 2022. In tegenstelling tot wat in het proces-verbaal van verkoopsvoorwaarden vermeld staat, zal het proces-verbaal van toewijs verleden worden op dinsdag 18 oktober 2022.

Informations générales

  • Libre à partir duÀ l'acte
  • Type de bienTerrains
  • Revenu cadastral34 €

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale2993m2

Informations urbanistiques

  • Permis d'urbanisme
  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansWoongebieden en woonuitbreidingsgebieden
  • Inondabilité de la zonePartiellement dans une zone sensible aux inondations possible

Données relatives à la protection du patrimoine

  • Le bien est protégé ou repris dans un inventaire établiNon

Vente de gré à gré

Prix souhaité

175 000 €

Vendu par l'étude Notaris Mickaël Veltmans, notarisvennootschap

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.