Image de présentation du bien n° 234910

A propos de ce bien

Référence: 234910


De verpachting geschiedt voor een termijn van 9 opeenvolgende jaren, die een aanvang zal nemen op 01 juli 2022 om te eindigen op 30 juni 2031.

Lot 5:
Het jachtrecht op vijftien hectare drieëntwintig are achtenvijftig centiare (15ha 23a 58ca) te Nieuwpoort (Ramskapelle), ter plaatse genaamd "Raversberghoek", kadastraal bekend onder Nieuwpoort (vierde afdeling) - Ramskapelle, sectie C, nummers 176B P0000, 176C P0000, 188C P0000 en 188 E P0000.

Informations générales

  • Libre à partir duAutre
  • Type de bienTerrains

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale152358m2

Vente publique

Mise à prix

Prix non communiqué

Séance unique

Date: 16/12/2022

Heure: 14:30

Adresse: zaal Iseland Kaaiplein 2, 8620 Nieuwpoort

Cette vente publique ne comporte qu'une séance unique

Vendu par l'étude Notaris Bruno Van Damme

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.

Informations de visite

De verpachting geschiedt onder de voorwaarden vastgesteld in het lastenkohier dat samen met een overzicht van de loten en percelen ter inzage ligt op het notariskantoor of op eenvoudig verzoek per mail kan worden aangevraagd.