Image de présentation du bien n° 234925

A propos de ce bien

Référence: 234925


De verpachting geschiedt voor een termijn van 9 opeenvolgende jaren, die een aanvang zal nemen op 01 juli 2022 om te eindigen op 30 juni 2031.

Lot 14:
Het jachtrecht op één hectare één are zestig centiare (01ha 01a 60ca) te De Panne (Adinkerke), ter plaatse genaamd "Kerkwijk" en "Noordhoek", kadastraal bekend onder De Panne (derde afdeling) - Adinkerke, sectie C, nummers 581 P0000 en 693 P0000.

Informations générales

  • Libre à partir duAutre
  • Type de bienTerrains

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale10160m2

Vente publique

Mise à prix

Prix non communiqué

Séance unique

Date: 16/12/2022

Heure: 14:30

Adresse: zaal Iseland Kaaiplein 2, 8620 Nieuwpoort

Cette vente publique ne comporte qu'une séance unique

Vendu par l'étude Notaris Bruno Van Damme

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.

Informations de visite

De verpachting geschiedt onder de voorwaarden vastgesteld in het lastenkohier dat samen met een overzicht van de loten en percelen ter inzage ligt op het notariskantoor of op eenvoudig verzoek per mail kan worden aangevraagd.