Image de présentation du bien n° 234918

A propos de ce bien

Référence: 234918


De verpachting geschiedt voor een termijn van 9 opeenvolgende jaren, die een aanvang zal nemen op 01 juli 2022 om te eindigen op 30 juni 2031.

Lot 10:
Het jachtrecht op twintig hectare negentien are zevenenveertig centiare (20ha 19a 47ca) te Koksijde (Wulpen en Oostduinkerke), kadastraal bekend respectievelijk onder :
- Koksijde (zesde afdeling) - Wulpen, ter plaatse genaamd "Geushoek", sectie A, nummers 74C P0000, 82B P0000 en 83B P00000 en ter plaatse genaamd "Kerkhoek", "Schoudervliet" en "Westhoek", sectie C, nummers 15B P0000, 35A P0000, 237D P0000 en 411A P0000.
- Koksijde (vierde afdeling) - Oostduinkerke (tweede afdeling), ter plaatse genaamd "Pelikaanhoek", sectie D, nummer 51 P0000.

Informations générales

  • Libre à partir duAutre
  • Type de bienTerrains

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale201947m2

Vente publique

Mise à prix

Prix non communiqué

Séance unique

Date: 16/12/2022

Heure: 14:30

Adresse: zaal Iseland Kaaiplein 2, 8620 Nieuwpoort

Cette vente publique ne comporte qu'une séance unique

Vendu par l'étude Notaris Bruno Van Damme

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.

Informations de visite

De verpachting geschiedt onder de voorwaarden vastgesteld in het lastenkohier dat samen met een overzicht van de loten en percelen ter inzage ligt op het notariskantoor of op eenvoudig verzoek per mail kan worden aangevraagd.