Image de présentation du bien n° 233560

A propos de ce bien

Référence: 233560


Verkoop van een perceel bouwgrond 9a 37ca groot, gelegen aan de Blaarstraat te 3700 Tongeren, in woongebied met landelijk karakter, voortkomende uit verkaveling (Lot 1), bestemd voor open bebouwing en bedoeld voor het oprichten van een eengezinswoning met maximaal 2 bouwlagen, met achtergelegen perceel grond van 10a 65ca (Lot 3). De bouwgrond en het achtergelegen perceel grond worden als één geheel verkocht.
VERKOOP DOOR INSCHRIJVING ONDER GESLOTEN OMSLAG
De inschrijving dient te gebeuren onder gesloten omslag, die aan Notaris Rembert VAN BAEL, Graanmarkt 1, 3700 Tongeren, tijdens de kantooruren, uiterlijk op 29 november 2023, om 10 uur, bezorgd dient te worden tegen ontvangstbewijs; het kantoor is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 08.45 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 18.00 u; op dinsdag van 08.45 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 18.30 u; op vrijdag van 09.00 u tot 13.00 u. Inschrijvingen dienen onvoorwaardelijk te zijn en uitgebracht te worden zonder opschortende voorwaarden. Op 29 november 2023, om 10 uur, worden de gesloten omslagen met de inschrijvingen opengemaakt op het kantoor van Notaris VAN BAEL, in aanwezigheid van de verkoper.

Informations générales

  • Libre à partir duImmédiatement
  • Type de bienTerrains

Informations supplémentaires

  • Surface de construction937m2

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale2002m2

Informations financières

  • Revenu cadastral à définir

Informations urbanistiques

  • Permis d'urbanisation ou permis de lotir
  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansWooongebieden met landelijk karakter
  • Inondabilité de la zoneENTIRELY_IN_A_FLOOD_AREA

Vente de gré à gré

Faire offre à partir de

126 500 €

Vendu par l'étude Notaris Rembert VAN BAEL

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.