Image de présentation du bien n° 249045

A propos de ce bien

Référence: 249045


Perceel bouwgrond. Vrij van gebruik, met uitzondering van de overeenkomst jachtpacht afgesloten met de Wildbeheereenheid Waasland VZW.

Bijzondere Bouwvoorschriften: (zie mail van de gemeente Beveren in bijlage)
Wat ik wel wil meegeven is dat de verkaveling het uitzicht van de wijk echter sterk bepaald, en ervoor gezorgd dat de bebouwing vrij uniform is.
Nieuwe bebouwing (en verbouwingen) moeten dat karakter eerbiedigen, ihb door het gebruik van witte gevels en (aan de straatzijde) donkere hellende daken (1 bouwlaag onder hellend dak en wit (geschilderd) metselwerk).
Hiermee houden we geen pleidooi voor conservatisme: dat mag in een hedendaagse vorm!
De bouwlijn moet sowieso gelijk genomen worden aan die van de (meeste) andere woningen in de verkaveling, d.i. op ongeveer 6-8m van de grens van het openbaar domein (voetpad), waarbij de afstand tot de garage 6m mag zijn.
Aan de noordzijde moet er een bouwvrije strook van min. 3,5m worden bewaard; aan de zuidzijde (rechts) tenminste 10m. De bouwdiepte moet worden beperkt tot ±10m, waarbij er wel een beperkte uitbouw mogelijk is ifv een garage.

Verder dient dit in overeenstemming met de wijziging van de Algemene Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (afgekort: AGSV) (van kracht sinds 30/05/2022). Ik geef ze graag nog even mee in bijlage.

Ten slotte is er geen aardgasleiding in de straat aanwezig.

Tip: Indien de kandidaat-koper een (schets)ontwerp heeft laten uitwerken door de architect voor het oprichten van een woning, raad ik aan om dit vooraf te bespreken met mijn diensthoofd en de omgevingsambtenaren.

Informations générales

  • Libre à partir duImmédiatement
  • Type de bienTerrains
  • Revenu cadastral14 €

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale1168m2

Informations urbanistiques

  • Permis d'urbanisme
  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansGebied voor Wonen en Bestaande Hoospanningsleiding
  • Inondabilité de la zonePas d’application

Données relatives à la protection du patrimoine

  • Le bien est protégé ou repris dans un inventaire établiNon

Vente de gré à gré

Prix souhaité

221 920 €

Vendu par l'étude Akta, notarisvennootschap

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.

Informations de visite

Daar het goed een onbebouwd perceel betreft, kan het goed vrij bezichtigd/bezocht worden.