Image de présentation du bien n° 248496

A propos de ce bien

Référence: 248496


GEMEENTE HEERS, tiende afdeling, deelgemeente VECHMAAL
Een perceel hooiland gelegen Lang Straet, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0394BP0000, met een oppervlakte van negen are drieëntachtig centiare (9 a 83 ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zes euro (€ 6,00).
INSTELPRIJS € 1.966,00

De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag en aan de voorwaarden zoals opgenomen in de ontwerpaktes die u onderaan deze pagina bij documenten en bijlagen kan vinden. Daarin is ook opgenomen of de goederen verpacht zijn en of er voorkooprechten gelden.

Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notaris Katharina PRAGT te Tongeren, Koninksemsteenweg 190, uiterlijk op 10 november 2023 om 17.00 uur. De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op 14 november 2023 om 10.00 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed (geen prijs uitgedrukt per vierkante meter of hectare) en voor elk perceel afzonderlijk, tenzij ze uitdrukkelijk in massa werden te koop gesteld, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver.

Voorkooprechten
De verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent. Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris het recht van voorkoop aan de pachter aanbieden volgens de voorschriften van de pachtwet per aangetekende brief, uiterlijk binnen de acht dagen na de opening van de inschrijvingen.
Als de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent of niet overdraagt volgens de voorschriften van de pachtwet, en er zijn geen andere voorkooprechten, zal de notaris in onderling overleg tussen verkoper en hoogste inschrijver een datum vastleggen voor het verlijden van de akte.
Indien er nog andere voorkooprechten moeten aangeboden worden nadat de pachter zijn recht niet heeft uitgeoefend, zal de notaris het recht van voorkoop nog aanbieden. Als ook dat voorkooprecht niet wordt uitgeoefend zal de notaris de verkoper en de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.

Informations générales

  • Libre à partir duÀ l'acte
  • Type de bienTerrains
  • Revenu cadastral6 €

Informations sur le jardin et terrain

  • Superficie cadastrale983m2

Informations urbanistiques

  • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plansAgrarisch gebied
  • Inondabilité de la zonePARTIALLY_IN_A_FLOOD_AREA

Données relatives à la protection du patrimoine

  • Le bien est protégé ou repris dans un inventaire établiNon

Vente de gré à gré

Faire offre à partir de

1 966 €

Vendu par l'étude NOTARIAAT PRAGT

Vous avez une question sur ce bien ou souhaitez planifier une visite ? Contactez le notaire du vendeur.

Informations de visite

Vrij te bezichtigen