Image de présentation du bien n° 230379

A propos de ce bien

Référence: 230379


A/ Gemeente AALTER – 2e afd.:
Een hoeve met aanliggende gronden, te Tieltsesteenweg 120, kad. gekend volgens titel sectie D, nrs 935, 936c, 940a, 940c, 940e, 940f, 940g, 944c, 944d, 944e, 944f, 945b, 946a met een opp. van (7ha40a58ca) en volgens recent uittreksel uit de kad. legger sectie D, nrs 0935P0000, 0936FP0000, 0940FP0000; 0940HP0000, 0940LP0000, 0940MP0000, 0944CP0000, 0944DP0000, 0944GP0000, 0944HP0000, 0945FP0000 en 0946BP0000, met een gez. opp. van (7ha 23a 72ca).
B/ Gemeente AALTER – 2e afd.:
Een perceel bouwland, gelegen langsheen Kattewegel, ter plaatse gekend ‘Eendekooi’, sectie D, nr 906 en volgens recent uittreksel uit de kad. legger sectie D, nr 0906P0000, met een opp. volgens titel en kadaster van (70a60ca).
C/ Gemeente AALTER – 2e afd.:
Een perceel weiland, gelegen langsheen de Pietakkerstraat, sectie D, nr 949 en volgens recent uittreksel uit de kad. legger sectie D, nr 0949AP0000, met een opp. volgens titel en kadaster van (59a60ca).
Beschikbaar: onm. vrij.
Bodemattesten d.d. 27.07.2022: “De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten”.
Stedenbouw: Volgens het gewestplan, goedgekeurd bij KB de dato 24.03.1978, en eventuele latere gewestplanwijzigingen is het goed gelegen in LANDSCHAPPELIJK WAARDEVOL AGRARISCH GEBIED EN AGRARISCH GEBIED.
Er werden omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd. Er werd geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden afgeleverd. Geen voorkooprecht VCRO. Het goed is deels bezwaard door een rooilijn. Geen dagvaarding.
De notaris wijst erop dat op grond van artikel 2, § 1 van besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en artikel 2, § 2 van het besluit van het besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, er een verplichting is om een omgevingsvergunning aan te vragen als de koper voornemens is de functie van de bedrijfswoning te wijzigen naar een woning zonder band met de landbouw. Aan deze verplichting van de verwerver wordt geen afbreuk gedaan als de functie reeds gewijzigd werd door de overdrager(s), die als erfgenaam, niet verplicht waren een vergunning voor een functiewijziging aan te vragen.
De notaris wijst de koper er op dat eerst de zonevreemde functiewijziging moet bekomen worden, vooraleer tot residentiële bewoning kan worden overgegaan.

Informations générales

 • Libre à partir duImmédiatement
 • Type de bienMaisons
 • Revenu cadastral708 €

Composition du bien

 • 4 chambres
 • Grenier

Informations sur le jardin et terrain

 • Jardin
 • Superficie cadastrale85392m2

Informations énergétiques

 • Score énergétique (indice) du PEB833 kWh/m2 L’obligation légale de rénover peut s’appliquer pour ce bien.
 • Code unique certificat PEB20220414-0002584199-RES-1

Informations urbanistiques

 • Permis d'urbanisme
 • La destination urbanistique la plus récente de ce bien avec les dénominations utilisées dans le registre des planslandschappelijk waardevol agrarisch gebied en agrarisch gebied
 • Inondabilité de la zonePas d’application

Données relatives à la protection du patrimoine

 • Le bien est protégé ou repris dans un inventaire établiNon

Vente online

Faire offre à partir de

700 000 €

Informations de vente

Vente terminée
Logo du partenaire Biddit

Date de début: 10/10/2022 11:00

Date de fin: 18/10/2022 11:00

Pas d'enchère: 2 000 €

Voir la fiche sur Biddit.be

Vendu par l'étude Notaris Jozef VERSCHUEREN

Informations de visite

Zonder afspraak, op zaterdagen 17 september, 24 september, 1 oktober en 8 oktober 2022, telkens van 10 tot 12 uur.

Visite virtuelle

Découvrez le bien en visite virtuelle !

Visiter maintenant