Presentatiebeeld van het pand n° 247778

In verband met dit goed

Referentie: 247778


Mooi en rustig gelegen grond met bos te Alsemberg, Meygemheide, aan de Klutsstraat. Dit perceel is kadastraal bekend als weiland. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft betrekkelijk dit perceel het volgende gemeld: "Het perceel te Beersel, 23001D0051/00A000 is reeds geruime tijd bebost. Volgens onze gegevens is de beboste grond ouder dan 22 jaar. In 2018 werd een kapping van een fijnsparrenbos gunstig beoordeeld. Dit onder voorwaarde van herbebossing. Deze herbebossing is nu in ontwikkeling. ...In het landschappelijk waardevol agrarisch gebied en recreatiegebied geldt volgens het Bosdecreet een verbod op ontbossen. In het woongebied kan volgens dit decreet mits een omgevingsvergunning tot ontbossen en boscompensatie een ontbossing uitgevoerd worden. Nadere info vindt u hierover op: https://natuurenbos.vlaanderen.be/bomen-en-bossen/bomen-kappen-bos/bos-verdwijnt-ontbossing".

Algemene informatie

  • Vrij vanafBij de akte
  • PandtypeGronden
  • Kadastraal inkomen11 €

Gebouw en tuin gegevens

  • Oppervlakte kadaster2985m2

Stedelijke informatie

  • De meest recente stedelijke bestemming van het pand met de benamingen gebruikt in het register met plannenHet perceel is deels gelegen in 1) landschappelijk waardevolle agrarische gebieden; 2) in woongebieden met landelijk karakter en 3) in recreatiegebieden (zie ook bijgevoegd document gewestplan pagina 31 en 32).
  • overstromingsgebiedNiet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Naam van de voorkooprechthebbende overheid (bij prioriteit)

  • Het onroerend goed is beschermd of opgenomen in een vastgestelde inventarisJa
  • Type inventarisBeschermd cultuurhistorisch landschap

Uit de hand te koop

Gewenste prijs

40.000 €

Verkocht door de notaris Notaris Ingmar De Kegel

Heeft u een vraag over dit pand of wenst u een bezoek in te plannen? Neem contact op met de notaris van de verkoper.

Bezoekgegevens

Het goed is vrij te bezoeken op eigen risico.